Завршни испит

Упутство за ученике

Обавештење

(пријемни испит)

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11.4.2022. – 15.4.2022. године, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.

Обавештење

Подношење пријава за пријемне испите

По календару, од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита неопходних за упис у уметничку школу (музичку школу, балетску школу и уметничку школу ликовне области), односно на образовне профиле у области уметности, одељења за ученике са изузетним, односно посебним способностима, школе у којима се део наставе остварује на страном језику и школе за талентоване ученике.

Подношење пријава се може извршите на три начина и то:

  • 04.04. од 08 ч до 07.04. у 24 ч (понедељак-четвртак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

  • 07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама

  • 07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у средњим школама у којима се полаже пријемни испит

У доступним упутствима на порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/, као и на административном порталу https://admin.mojasrednjaskola.gov.rs , могу се пронаћи детаљни описи радњи везаних за подношење пријава за ученике.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Уколико за ученика постоји евидентирана пријава коју је потребно поништити, поништавање извршити тек након писане сагласности родитеља/дзз ученика чију је пријаву потребно поништити. Неопходно је прво штампати пријаву планирану за поништавање на којој ће родитељ/дзз својеручно, читко написати текст: „ Сагласан/а сам да се пријава број _______ поништи.“

Такође је потребно да родитељ/дзз упише датум и време, читко своје име и презиме, број личне карте или другог идентификационог документа издатог од _____, и на крају потпише.

Изјава у овом облику се заводи у протокол школе и задржава у школи.

Тек након тога директор или овалашћено лице може извршити поништавање пријаве.

МОЛИМО РОДИТЕЉЕ И ДЕЦУ ДА СЕ НЕ ПРИЈАВЉУЈУ  ВИШЕ ПУТА КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛО ОВО НЕПОТРЕБНО ПОНИШТАВАЊЕ ПРИЈАВА!!!

Обавештење

Обавештавамо ученике осмог разреда да ће полагање пробног завршног испита бити у следећим терминима:

25.3.2022. године (ПЕТАК) у 13 часова – МАТЕМАТИКА

26.3.2022. године(СУБОТА) у 9 часова – СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

26.3.2022. године(СУБОТА) у 11.30 часова – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ(биологија, географија, историја, физика и хемија)

 О свим детаљима везаним за пробни и завршни испит редовно ће вас обавештавати разредне старешине.

Директор школе

Игор Војновић

Овде можете скинути и погледати >>> Календар активности

Пробни завршни испит

  • Испит из МАТЕМАТИКЕ почиње у 13 часова, 25.3.2022. године. Ученици су у обавези да дођу у 12 часова испред ОШ“Бранко Радичевић“.
  • Испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА почиње у 9 часова, 26.3.2022. године. Ученици су у обавези да дођу у 8 часова испред ОШ“Бранко Радичевић“.
  • КОМБИНОВАНИ ТЕСТ почиње у 11.30 часова, 26.3.2022. године
  • Сва три испита трају по 120 минута.
  • Ученици морају донети ђачке књижице са овереном фотографијом. Пре уласка у учионицу разредни старешина ће залепити одговарајућу налепницу у ђачку књижицу. Ученици ће бити прозвани, на уласку у школу, одакле ће их дежурни наставници одвести до учионица у којима полажу пробни завршни испит. Сваки ученик је у обавези да седне у клупу која је означена  редним бројем под којим се ученик налази у Јединственом списку ученика. Такође и редни бројеви ученика из Јединственог списка ће бити на вратима учионице.
  • На испит из српског односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу и хемијску оловку.
  • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПИСАТИ ГРАФИТНОМ ОЛОВКОМ АЛИ НА КРАЈУ МОРАЈУ СВЕ ПОДЕБЉАТИ  ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ!!!!    

Сва детаљнија упутства ученици ће добити од дежурних наставника.