Image Alt

Author: milos.stokic

  /  Articles posted by milos.stokic

Јасминка Петровић је рођена 1960. године, студирала је шпански језик и књижевност а данас је један од највољенијих дечјих писаца у чији опус улазе разноврсна дела.

Према одлуци Тима за прећење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељака 21.02.2022. године,  настава ће бити реализована по првом моделу - непосредно остваривање васпитно-образовног рада за све ученике 0д 1 до 8. разреда. Настава се организује тако да ученици долазе у школу сваког дана.