Настава у ОШ „Светислав Голубовић Митраљета”

У школи се настава реализује по редовном наставном плану и програму којима су образовни циљеви, очекивани исходи и наставни садржаји прилагођени сваком ученику. Стручни наставни кадар, стручњаци различитих профила тимским радом доприносе проналажењу најбољег решења за свако дете.

Основно школско образовање траје 8 година и подељено је у два циклуса.

Први циклус основног образовања и васпитања траје од I до IV разреда.
Други циклус основног образовања и васпитања траје од V до VIII разреда.