Бесплатне персонализоване Бус плус картице

Одлуком Скупштине града сви ученици београдских основних школа добиће бесплатне персонализоване Бус плус картице.

Обавеза је школе да спроведе прикупљање захтева за све ученике. Формулар захтева добиће сваки ученик од одељенског старешине. Потребно је да сви ученици одељенским старешинама доставе попуњен захтев и фотографију у боји величине 3,5 x 3. Сакупљене захтеве са фотографијама одељенске старешине предају у секретаријату. Обједињени захтеви достављају се фирми задуженој за издавање, која ће их вратити школи. О датуму поделе картица ученицима бићете благовремено обавештени.