Обавештење за пријемни испит

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11.4.2022. – 15.4.2022. године, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.