Отворени дан школе 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ УЧЕНИКА

Отворени дан школе

Члан 48. Закона о основном образовању и васпитању утврђује програм сарадње са породицом на начин да упућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око  безбедоносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (о начину и термину сарадње родитељ/старатељ треба да се договори са ПП-службом). У смислу горе наведеног члана Закона, на седници Наставничког већа донета је одлука да Тим за самовредновање утврди распоред организације отвореног дана школе са сваки месец до краја наставне године. При планирању распореда отвореног дана школе по месецима Тим је водио рачуна да ученици иду у после подневну смену и да се одређени термини не поклапају са државним и верским празницима. Тим за самовредновање у складу са календаром образовно-васпитног рада, одредио је следеће датуме у школској 2017/2018. години:

Разредна настава

(1-4. РАЗРЕД)

Предметна настава

(5-8. РАЗРЕД)

Среда   18.09.2019. Уторак    24.09.2019.
Среда 16.10.2019. Среда  23.10.2019.
Среда 13.11.2019. Четвртак  21.11.2019.
Петак 6.12.2019. Петак 6.12.2019.
Петак 17.01.2020. Петак 17.01.2020.
Уторак 18.02.2020. Уторак 25.02.2020.
Среда 4.03.2020. Среда   11.03.2020.
Четвртак   23.04.2020. Четвртак 23.04.2020.
Среда  20.05.2020. Среда 20.05.2020.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.