Распоред звона за старију смену за школску 2021/2022. годину

Време трајања наставних сати (часова) у току дана је следеће:

Почетак наставе 14,00 часова
Први час 14,00-14,40
Други час 14,45 -15,25
Трећи час 15,45 – 16,25
Четврти час 16,30- 17,10
Пети час 17,15 – 17,55
Шести час 18,00 – 18,40
Седми час 18,45- 19,15