Тестирање ученика 6. и 8. разреда

У суботу, 31.03.2012.године ученици шестог разреда су радили комбиновани тест са задацима из четири наставна предмета:  биологије, географије, историје и физике.

Главна сврха примене овог теста је припрема и навикавање ученика за пажљиво и фокусирано читање текста задатка и анализу елемената који се дају у задатку.

У јуну 2014. године први пут ће бити спроведен завршни испит на крају основног образовања и васпитања који ће, осим теста из српског/матерњег језика и математике, садржати и комбиновани тест знања са задацима из биологије, историје, географије, физике и хемије. Да би се ученицима, наставницима и школама олакшале припреме за овакав завршни испит, Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су комбиновани тест за пробну примену у генерацији која је сада шести разред.
Сврха овог пробног тестирања је
− да се ученици благовремено упознају са редоследом корака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту,
− да ученици добију прилику да виде за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеним предметима,
− да резултате тестирања наставници користе у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит,
Резултати са комбинованог теста не претварају се у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика.
Тестирање почиње у 10:00 и ученици ће тест решавати 120 минута у континуитету.
Ученици у школу долазе у 09:30 ради благовременог размештања.
Начин спровођења тестирања
Школски тим за спровођење тестирања чине директор школе, помоћници директора, педагог, психолог и логопед и одговоран је за регуларност спровођења.
Тестирање ће се обавити у школским ходницима на улазу из улице краља Милутина, на сва три нивоа у којима ће клупе бити распоређене тако да удаљеност између клупа буде у сваком смеру 1,2м. Начин седења прописан правилима подразумева да ученици седе по систему једна клупа – један ученик, при чему ученик заузима средишњи део клупе. Распоред ученика направљен је на основу азбучног реда целе генерације ученика шестог разреда који садржи :редни број, име и презиме ученика, одељење, ознака простора/просторије у којој ученици полажу испит (за сваког ученика).
Ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика.
Ученик са собом носи прописани прибор за рад : графитна оловка, хемијска оловка, гумица. Од личних ствари у просторију се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током тестирања.

 

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда

У суботу, 21.4.2012. године  биће организован пробни завршни испит за ученике 8. разреда. Циљ пробног испита је да ученици и наставници провере ниво досадашњих постигнућа и у односу на резултат планирају завршне припреме, као и да се ученици упознају са процедуром полагања.

Полагање ће бити према следећем распореду:

9.00 да 11.00 српски језик

12.00-14.00 математика

Ученици треба да дођу у 8.30 како би их дежурни наставници упутили у детаље полагања.Ученици треба  да понесу оверену  ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.

Од прибора морају да имају:

за српски језик: графитну оловку, гумицу, хемијску оловку

за математику : графитну оловку, гумицу, хемијску оловку,троугао, лењир и и шестар.