Упис у средње школе

ШК. 2021/22.

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи у недељу 27.06.2021. године до 10 часова.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест.

Увид може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати mojasrednjaskola.gov.rs налази се на идентификационом обрасцу – примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 10.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата електронским путем (mojasrednjaskola.gov.rs) или непосредно у школи од 10.00 до 16.00 часова.

 

ЛИСТЕ ЖЕЉА

Кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да на два начина изрази највише 20 опредељења за даље школовање, у складу са законом, и то:

1) на порталу, електронским путем;

2) у матичној основној школи, писменим путем.

Календаром активности за спровођење завршног испита и уписа ученика предвиђено је да се попуњавање листе жеља одвија:

1) електронским путем почев од суботе 26. јуна 2021. године до суботе 03. јула 2021. до 24 часа;

2) непосредно у основној школи попуњавањем обрасца листе жеља у суботу и недељу, 03. и 04. јула 2021. године од 8 до 15 часова.

Припремна настава за завршни испит 2021.год.

Обавештавамо   ученике   осмог   разреда   да   су   на   сајту   општине   Земун (www.земун.рс) постављени видео записи за припремну наставу за пријемне испите са предавањима из српског језика и математике.

Линкови за припремну наставу из математике за завршни испит 2021. године су:

https://youtu.be/OXD2MP3G-bghttps://youtu.be/wGX068qWcz0

 

Линкови за припремну наставу из српског језика  за завршни испит 2021. године су:

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕРМИНИМА ЗАВРШНИХ ИСПИТА И УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију еИД.гов.рс, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на еИД.гов.рс.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

 

2020/21.

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

РАШЕЊЕ КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  ЗА ШК. 2019/20.И  УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШК. 2020/21.

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ  ЗА ШКОЛСКУ  2020/21.  ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШК. 2019/20.

 

РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА У ПРВОМ И ДРУГОМ КРУГУ УПИСА У СРЕДЊЕ  ШКОЛЕ  2019. ГОДИНЕ

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НА САЈТУ

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Све податке   можете проверити уносећи шифру ученика.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЈЕ У ПОНЕДЕЉАК 8. ЈУЛА И УТОРАК 9. ЈУЛА 2019. ОД 8 ДО 15 ЧАСОВА.

ПОПУЊАВАЊЕ ЖЕЉА ЗА ДУГИ УПИСНИ КРУГ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НИСУ РАСПОРЕЂЕНИ ЈЕ У ПОНЕДЕЉАК 8. ЈУЛА 2019.

ОБЈАВЉЕНИ СУ КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2018/19. на сајту

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Све податке о ученику можете проверити уносећи шифру ученика.

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2019/2020. годину

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2019/2020. годину

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС  У СРЕДЊУ ШКОЛУ = ОПШТИ УСПЕХ У (VI+VII+VIII)*4 +0,65*СРПСКИ ЈЕЗИК +0,65*МАТЕМАТИКА +0,70*КОМБИНОВАНИ

 

РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА (ПРВИ УПИСНИ КРУГ 2018.)

Сви ученици наше школе који су попуњавали листе жеља уписани су у И кругу уписа у средње школе Републике Србије 2018. године.

За коју средњу школу сте имали довољан број поена и који образовни профил уписујете погледајте ОВДЕ.

Упис је 9. и 10. јула 2018. године од 8 до 15 часова.

Понесите документе (извод из матичне књиге рођених, сведочанства, уверење, лекарско по потреби)  и обавезно попуњену

Пријаву за упис у средњу школу (купити у книжари)

Будућим средњошколцима желимо много успеха у будућем школовању!

 

Преостала слободна места у средњим школама (за II уписни круг) на подручју ГРАДА БЕОГРАДА

можете погледати на странама 12-26 овде.

 

УНЕСИТЕ СВОЈУ ШИФРУ И ПРОВЕРИТЕ ПОДАТКЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕТЕ БИТИ РАНГИРАНИ НА:

www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Документа за упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

Извод из матичне књиге рођених

Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

Сведочанство о завршеној основној школи

Сведочанства последња три разреда основне школе

Уверење о положеном завршном испиту

Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)

Дипломе о освојеним наградама

 

ТЕСТОВИ И РЕШЕЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУН 2018.

Тест из српског језика на ЗИ 2018.

Решење и бодови (српски језик)2018.

Допуна српски језик

Тест из математике на ЗИ 2018.

Решење и бодови (математика) 2018.

Комбиновани тест на ЗИ 2018.

Решење и бодови (комбиновани тест) 2018.

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2018/19.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа.

Редослед кандидата утврђује се на основу:

Општег успеха од VI до VIII разреда (маx 60 бодова)

Успеха на завршном испиту (маx 40 бодова = 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)

БОДОВИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

– На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака и може да освоји маxимално 20 бодова.

-Бодови из српског језика и математике множе се са 0.65, а са комбинованог теста са 0.70 , тако да ученик из српског језика и математике може имати маxимално по 13 бодова, а из комбинованог теста  маxимално 14 бодова.

ОПШТИ УСПЕХ ОД VI ДО VIII РАЗРЕДА

Општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда (заокружен на две децимале) , се сабира и множи са бројем 4, тако да ученик на основу општег успеха може остварити највише 60 бодова.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА= (VI+VII+VIII) x 4 +СРПСКИ ЈЕЗИК x 0.65 + МАТЕМАТИКА x 0.65 + КОМБИНОВАНИ ТЕСТ x 0.70

Право на рангирање за упис у гимназију и штручну школу у четворогодишњем трајању има ученик који је укупно остварио најмање 50 бодова.

Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.укупно остварио најмање 50 бодова.

Листа жеља – Видео упуство за попуњавање

Сазнај више на:

srednjeskole.edukacija.rs/kalendar-upisa-u-srednje-skole-2015-2016

Документа за упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

Извод из матичне књиге рођених

Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

Сведочанство о завршеној основној школи

Сведочанства последња три разреда основне школе

Уверење о положеном завршном испиту

Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)

Дипломе о освојеним наградама

Мала матура 2018. – бесплатна онлине припрема за завршни испит

Важно обавештење за ученике који полажу

ЗАВРШНИ ИСПИТ:

– дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ  И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска

оловка, гумица

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица,

троугао, лењир и шестар;

– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати ОВЕРЕНУ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ

са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које

одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак

састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у

просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а

све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

КАКО ИЗАБРАТИ ЗАНИМАЊЕ

СТРАНПУТИЦЕ У  ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА

СТРАНПУТИЦА  ПРВА

„Уписаћу се у најближу школу. Мрзим да путујем кроз саобраћајну гужву аутобусом у коме морам да стојим на једној нози.“

Ако је ово твој главни критеријум избора, чак и ако ниси сјајан математичар, покушај да израчунаш трајање непријатности. Формула је: два пута дневно по 45 минута вожње пута број дана пута број година школовања ПРЕМА: 8 сати пута број радних дана годишње пута 30-40 година радног стажа у занимању које не волиш! Притом, не заборави – и на посао се стиже кроз саобраћајну гужву, често на једној нози… То додај другом делу формуле!

Шта је краће? Стави прст на чело и добро размисли.

СТРАНПУТИЦА ДРУГА

„Мој најбољи друг се определио за то занимање. Не желим да се раздвајамо, наставићемо даље школовање заједно.“

Другарство је дивна ствар. Вредна сваког поштовања, сваке жртве… Али, да ли баш и овакве? Шта ће бити ако изабрано занимање твом другу одговара у сваком погледу, али теби не? На пример, недостају ти неке специфичне способности потребне за успешно бављење тим занимањем или – имаш равне табане ( који ти сада уопште не сметају, али се у том занимању непрекидно стоји), па ће проблеми тек постати велики. Или:  у том занимању се много рачуна, прорачунава, а теби то баш не иде од руке. Или: много се разговара са људима, а ти си ћутљива особа, више волиш мали, затворен круг пријатеља…

Другарство ће преживети школску раздвојеност – ако је право. Сваког дана постоји слободно време за дружење – наравно, ако умеш да организујеш  свој дан. Најзад, време које са неким проводимо – није увек права мера квалитета односа. Много је важније како делимо доживљаје, како решавамо бриге, како се подржавамо узајамно, тешимо или заједно радујемо, како се међусобно разумемо и уважавамо. А ако искрено волиш свог друга, размисли како ће се он осећати (да ли ће баш бити пресрећан?). Имаш ли права да му наметнеш такву одговорност – за избор занимања? Јер, ако је прави друг – осетиће се кад-тад одговорним што ти није више објашњавао да свако мора да буде СВОЈ, да пронадје свој пут.

СТРАНПУТИЦА ТРЕЋА

Животни сан једног од твојих родитеља је био да по професији постане то што ти намераваш да упишеш.

Понекад стварно није лако сачувати властито мишљење и одбранити право на властиту одлуку. Родитеље волимо, они чине све за нас (и „све“ понекад), познају нас најбоље (стручњаци упозоравају да они у силној љубави понекад виде и оно чега нема, или га бар нема у оној мери у којој они виде), никад нам неће пожелети лошу будућност, желе да их у животу у свему претекнемо: у образовању, положају у друштву, материјалном благостању…

Уз сву љубав коју пружају, понекад постоји и она, већ милионима пута изговарана реченица: „Ја сам ти рекао своје мишљење, а ако хоћеш другачије, у реду, само ја скидам сваку одговорност са себе.“ Да ли ти се ова реченициа учинила некако познато? Стварно је потребно много храбрости да се у таквим околностима савлада страх од могуће властите погрешке у избору занимања. Потребно је много рада и темељног познавања себе и властитих способности, интересовања и аспирација, расположења и понашања, али и света занимања, психофизичких захтева и школског система. Само тада ћеш моћи да браниш своју одлуку и право да имаш властити избор. И још нешто: знај да ћеш, у свим ситуацијама када ти у школи, а и касније у животу „запне“ – још много пута, у различитим варијацијама, чути ону исту реченицу. Издржи – са задовољством! Јер, може се и теби десити да је једног дана кажеш својој деци. И десиће се, ако изабрано занимање не буде ТВОЈЕ, већ „мамино“ или „татино“! Свако треба да научи да брине о себи, зар не?

СТРАНПУТИЦА  ЧЕТВРТА

Изабраћу занимање које моји вршњаци и ја највише ценимо јер обезбеђује привилегован положај, материјално благостање, висок друштвени углед, има званичну титулу, није тешко…”

Лепо! Шта више, у овом тренутку можда и јесте све тако! Само, да ли знаш колико твојих вршњака жели исто што и ти? Има ли у школама места за све вас? Знаш ли колико школованих стручњака тог занимања у овом часу чека на запошљавање? И колико ће их још завршити док ти добијеш своју диплому? Има ли места за све вас? Знаш ли колико је таквих места већ сада заузето? Када ће се упразнити (одласком одређеног броја радника – у пензије или на друга радна места) и по којој стопи годишње? Колико таквих места уопште има? Без шале, али, број амбасадорских места одређен је, углавном, бројем земаља са којима имамо дипломатске односе, а на генетској селекцији кукуруза, по чему смо познати – може се радити само у једном или два института. Да не набрајамо даље, али – замисли се. Притом, не заборави  да ћеш радити у XXИ веку, да се друштвени углед занимања мења са временом, и да, ако ти је ово главни критеријум у избору, можеш доживети да испаднеш из трке за елитом, чак и ако, по твојој оцени, добро и успешно радиш у одабраном занимању.

СТРАНПУТИЦА ПЕТА

Осветнички пут. Одлуке типа “показаћу ја њима шта и колико могу”.

Најчешће то значи изабрати занимање које тражи или мало више способности него што их имаш, или неке способности које те баш и не красе. Компензација – надкомпензација (вероватно знаш ста је то) још није психологији открила све своје тајне и границе. Некада смо задивљени шта је у стању да учини. И готово слепи су у стању да савршено нацртају људску фигуру! Затвори очи, па са својим визуелним знањем и искуством, пробај – видећеш да није ни мало једноставно. Треба ли провести читав један велики и важан део живота у доказивању било коме и било чега? Не заборави да је то веома напорно: захтева увек већу количину рада него што би био случај да смо изабрали нешто нама примерено, а овакав избор је праћен трајном психичком напетошћу и страхом од неуспеха. А када нешто траје (а трајаће годинама), онда нужно доводи и до промена и поремећаја у личности, а и неких оштећења које медицина познаје као психосоматске поремећаје и обољења (висок притисак, срчане сметње и чир на желуцу су најчешћи међу њима). Па и под претпоставком да свој наум и докажеш (ваљда знаш коме) – треба ли ти то стварно – по тој цени? И, шта ћеш даље? Коме и шта доказујеш? Пази, ова игра, у бољој варијанти, личи на ону народну “Дала баба грош да уђе у коло, а дала би три – да из њега изађе”. Још је јефтино ако се спасеш за “три гроша”. Проблем је, међутим, у теби. Размисли, добро размисли – одакле ти потреба да будеш нешто друго и различито од онога што стварно јеси.

СТРАНПУТИЦА ШЕСТА

“Или ћу се уписати у жељено занимање, или ми је потпуно свеједно шта ћу постати.” Личи на ону стару латинску: “Аут Цезар аут нихил” (“Или Цезар или ништа.”)

Постоје у животу неке околности на које не можеш да утичеш. Нека Маја или неки Пеђа могу на конкурсу за 0,5 бодова узети твоје место под Сунцем. Шта се ту може? Мораш спортски признати да су бољи од тебе. Али, да ли то треба да значи да су ти дефинитивно потонуле све лађе и да је паметно “понети” своје бодове у БИЛО КОЈУ школу која прима ученике и са много мање бодова него што ти имаш? Вероватноћа да ћеш тако стићи у занимање које ти одговара слична је оној да добијеш седмицу у игри на срећу!

Ма колико твој нереализовани професионални избор био савршен, опрезност налаже да се увек праве алтернативни – резервни избори. Не заборави да је сваки човек способан за читав низ занимања (“Нигде толико људи као у једном човеку, нигде толико другачијег као у истим стварима.”) И, не заборави, да је увек много боље ако се самостално опредељује, имајући у виду сопствене способности и мотивацију, него да те случај определи.

СТРАНПУТИЦА СЕДМА

“Пошто сам тако сјајно забрљао са школским успехом, уписаћу се тамо где ме приме.”

Не проживе сви мирно и сталожено своју 12, 13. или 14. годину (пубертет). У школу се мора (основну), али после часова има толико занимљивих начина да се упозна живот који око тебе буја, да није уопште тешко заборавити да треба учити, писати домаће задатке… Па, лепо, шта је, ту је! Просек ти је измедју 2,1 и 2,5. Али, да ли баш нема могућности за избор? Нова средња школа ти излази у сусрет. Наиме, ако те дружење са књигом и не привлачи баш много – можеш се у току даљег школовања оспособити за рад.  У наставним програмима у стручним школама има много часова обуке – практичне, професионалне, а на располагању ти је мноштво образовних профила-занимања из великог броја подручја рада.

И, не заборави, на школске оцене много шта утиче: пажња на часу, радне навике, заинтересованост за предмет, школска дисциплинованост, професор (људи смо, зар не?), кућни услови за учење, а наравно и твоје способности. Између оцене и способности не стоји увек строги знак једнакости. Има инжењера којима чак и шрафцигери испадају из руку, али и сјајних мајстора који никада неће моћи да вам темељно и широко теоретски објасне неке појаве из физике. Па шта? Зар су зато мање добри мајстори?

СТРАНПУТИЦА  ОСМА

“Ја сам “вуковац”, све ми сјајно иде од руке. Знам да ћу, шта год да упишем – бити успешан.”

Ако си један од 3 “вуковца” у разреду (не у одељењу!), никада ти на одељењском нису поправљали тројке и четворке на петице и ако не учиш више од 2,5 сата дневно, а при том налазиш времена да идеш у музичку школу, на учење страног језика, или се активно бавиш спортом… И, претпоставићемо да ћеш највероватније наставити школовање у гимназији, а одлуку о избору професије донети кроз четири године. То би било најбоље, јер ћеш кроз то време вероватно успети да, упркос петица из свих предмета (које ти од свег срца и даље желим!) – осетиш за шта имаш “жицу”. Да би се успешно радило, осим способности, знања, вештина и радне дисциплине, мора постојати и живо интересовање за оно што се ради. Признаћеш да те ни сви школски предмети не интересују подједнако. Нека то буде тачка од које ћеш почети размишљање о властитом професионалном опредељењу.

Пекар, лекар, апотекар….могао бих бити ја….

Када ученик не зна коју средњу школу да упише или се двоуми између више жеља, помаже професионална оријенација.

До уписа у средње школе остало је нешто мање од три месеца…коју средњу школу уписати, главна је тема разговора ученика и њихових родитеља. Сви који су једном прошли тај период знају колико он може бити стресан и колико је тешко донети ову одлуку а не погрешити.

Када деца знају чиме желе да се баве, онда и родитељи имају мање брига. Међутим, то често није случај, па дете или не зна шта би или има више жеља.

Професионална оријентација у нашој школи се обавља тестирањем индивидуалних способности посебним мерним инструментима којима располаже психолог, саветовањем, професионалним информисањем, а одређени број ученика је обухваћен новим програмом професионалне оријентације Гиз.

Професионална оријентација одговара на многа питања која муче будућег средњошколца, па би после тестирања ученику требало да буде јасније:

Које послове би могао успешно да обавља?

Колико је спреман да се бори за своје циљеве?

Да ли је лидер, тимски или “соло” играч?

Има ли трему од јавног наступа?

Да ли је отворена или затворена личност, те да ли је, сходно томе, боље да се определи за посао који захтева више комуникације или за послове у којима претерана комуникације није неопходна?

Коју средњу школу и смер треба да упише да би се школовао за тај посао?

Има ли те школе у његовом граду?

Траже ли се посебни здравствени услови?

Ако није могуће уписати жељену школу, постоји ли алтернатива?

Професионална оријентација помаже ученику у избору занимања али их јача и као личности.

Способнији су да самостално доносе одлуке, што може да користи и у другим животним ситуацијама. Помаже им да се осећају сигурно, као неко ко контролише свој живот, а то умирује и родитеље.

Драги родитељи и ученици, саветујем вам да посетите и сајт Националне службе за запошљавање , где можете наћи Водич за избор занимања и у оквиру њега тест професионалне оријентације.

 

5 корисних савета

Нема добре одлуке уколико она не уважава особине, способности, таленте и жеље ученика, као и реалност школовања и запошљавања

Чувајте се наглих, импулсивних и емотивних одлука које се тичу професије

Не поводите се за туђим одлукама  типа моја најбоља другарица иде у гимназију, и ја ћу!

Не држите децу на дистанци од света рада. Она треба да знају чиме се родитељи баве, да разумеју шта су радне обавезе, радно време, годишњи одмори, плата, порези, производна технологија…

Родитељ не треба да намеће детету избор, али ни да буде незаинтересован и да се измиче. Он је важан потпорни стуб који треба да подржи дете да промисли и донесе исправну одлуку.

Драги наши ученици и родитељи, срећно!!!

Психолог школе Јелена Станић

Професионална оријентација: како одабрати занимање?

Велики број основаца и средњошколаца баш у овом периоду доноси одлуку о избору будуће школе и будућег занимања. Нека деца још од „малих“ ногу знају чиме ће се бавити, те следе свој сан. Многи се одлучују на основу талента који поседују или љубави према одређеној професији. Велику улогу у одабиру будуће школе и професије имају и родитељи, па се многи одлучују да наставе њиховим путем и да их наследе. Међутим, знамо и да велики број има потешкоће у доношењу одлуке чиме ће се бавити. Управо оним неодлучним дајемо пар савета који им могу олакшати избор.

Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа и факултета, као и смеровима који се у њима изучавају и занимањима за које припремају. Свако занимање тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних а често и пресудних за успех у тим областима рада, тако да би ученици требало да размисле о својим интересовањима и склоностима, «јаким» и «слабим странама» у погледу школског успеха из појединих предмета, као и неким личним особинама.  Тако би, на пример, будући ученици економских школа и факултета требало пре свега добро да се сналазе са рачунањем, да воле да раде са бројевима, док је за будуће ученике медицинских школа веома важно да осим стрпљења, сталожености и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и биологије. За успех у области електротехнике потребне су развијене опште интелектуалне и нумеричке способности, као и снажно интересовање за технику и информатику. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, успех у техничком цртању, као и изражена естетска и техничка интересовања.

При избору средње школе и факултета поред склоности и интересовања треба сагледати и могућности запослења. Идеална ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање. Уз љубав и склоност према физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро му иде тај предмет, може да размисли о профилу фармацеутски техничар и фармацеут будући да се ради о образовним профилима који су тражени већ дужи низ година. Брже се запошљавају и стручњаци за финансије, инжењери електротехнике, информатике, машинства, математичари, наставници страних језика, лекари с одговарајућим специјализацијама и сродна занимања на нивоу високог образовања. У тражена занимања спадају и занатска занимања попут столара, фасадера, армирача, а занимања са којима може да се започне сопствени  бизнис и пристојно заради  су и обућар, кројач, инсталатер.

Деци која најчешће не знају шта која професија захтева од њих, прва адреса треба да буде школски психолог. Али за савет могу да се обрате и саветницима за планирање каријере у свим већим Филијалама Националне службе за запошљавање. Такође, при Националној служби  у Београду и у Нишу су отворени Центри за информисање и професионалну оријентацију (ЦИПС). У Центру могу да ураде тестове интересовања, личности, способности и опште културе. Након тога се разговара са психологом, који даје предлог шта би могли да упишу, али коначна одлука је на ученицима и родитељима.

Добар извор информација за будуће средњошколце је «Водич за избор занимања», који може да се нађе и на сајту Националне службе за запошљавање. Водич нуди детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности. Сва занимања груписана су на основу сличности послова у 10 професионалних области. За сваку од области постоји детаљно објашњење шта ти послови подразумевају, које способности и особине дете мора да има да би тиме могло да се бави. Наведени су и услови у којима се ти послови обављају, као и тачни називи занимања, односно образовних профила у трогодишњим и четворогодишњим школама. Водич има и мини упитнике, које дете попуњава, и на основу резултата прави коначан избор.

Припремна настава за пријемни испит

2021.г о д.

Обавештавамо   ученике   осмог   разреда   да   су   на   сајту   општине   Земун (www.zemun.rs) постављени  видео записи за  припремну наставу за  пријемне испите са предавањима из српског језика и математике. Линкови за припремну наставу из математике за пријемни испит 2021. године су:

 1. https://youtu.be/3VkZ1c0skoQ
 2. https://youtu.be/OXD2MP3G-bg
 3. https://youtu.be/wGX068qWcz0
 4. https://youtu.be/XHZMcxH_5Dk
 5. https://youtu.be/rjxMRn1HKtU
 6. https://youtu.be/yjg_2IvPeTg
 7. https://youtu.be/g8PDpalKtew
 8. https://youtu.be/mJx5pqFBC5A
 9. https://youtu.be/G6cy0BGiyE0
 10. https://youtu.be/mHyy_Pqev54