FUTURE NARRATIVES

Кординатор пројекта Future Narratives je Удружење за образовање у културном наслеђу Финске (The Association of Cultural Heritage Education in Finland), a реализује га у партнерству са организацијама  INTO SCHOOL Ltd (Финска), La Fundación SM (Шпанија) и Центром за урбани развој (Србија).

Kроз пројекат се развија европски модел за трансмедијално коришћење културног наслеђа у образовању, који се заснива на креативном приповедању и дигиталним алаткама, а тестира у укупно шест основних школа у Финској, Србији (ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Батајница  и ОШ “Kраљ Петар ИИ Kарађорђевић”, Београд) и Шпанији.

Учесници, полазећи од културног наслеђа, стварају нове приче кроз музику, звучне пејзаже и филмове – својеврсно ново културно наслеђе. Пројектом се истиче потреба за индивидуалном креативношћу и активношћу деце, њиховим личним виђењем културног наслеђа, што ће бити присутно и у резултатима пројекта (презентације, видео клипови, фотографије,…).