1) ЦЕНЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

1.1 Наведене цене продавца садрже законски прописани порез на додату вредност и друге компоненте цене. Сви додатни трошкови испоруке и слања који могу настати посебно су наведени у опису одговарајућег производа.

1.2 Купцу су доступне различите опције плаћања које су наведене у онлајн продавници продавца.

1.3 Уколико је уговорена авансна наплата, плаћање доспева одмах након закључења уговора.

1.4 Ако је изабран начин плаћања достава на рачун, купопродајна цена доспева након што је роба испоручена и фактурисана.

2) УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И ИСПОРУКЕ

5.1 Испорука робе се одвија редовно на рути отпреме и на адресу за доставу коју одреди купац. Приликом обраде трансакције одлучујућа је адреса испоруке наведена у обради наруџбине продавца. 

5.2 Уколико транспортно предузеће пошаље робу назад продавцу јер испорука купцу није била могућа, купац сноси трошкове неуспешне испоруке.

5.3 У принципу, ризик од случајног губитка и случајног пропадања продате робе се преноси када се роба преда на отпрему или када се преда одговорном лицу за транспорт.

5.4 У случају самопреузимања, продавац прво обавештава купца путем мејла да је роба коју је наручио спремна за преузимање. Након што прими ову е-пошту, купац може преузети робу након консултације са продавцем. У овом случају, трошкови испоруке неће бити наплаћени.

3) ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ

Примењује се законска одговорност за недостатке.

4) ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБРАДУ РОБЕ ПРЕМА ОДРЕЂЕНИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА НАРУЧИОЦА

4.1 Уколико, према садржини уговора, продавац поред испоруке робе дугује и обраду робе према одређеним спецификацијама купца, купац мора оператеру да достави сав садржај потребан за обраду као нпр. текстови, слике или графике у форматима, форматирање, слика формати наведени од стране оператера. и фајл величине на располагању и да му дају потребна права коришћења. Купац је искључиво одговоран за набавку и стицање права на овај садржај. Купац изјављује и преузима одговорност да има право да користи садржај који је достављен продавцу. Он посебно осигурава да се не крше никаква права трећих лица, посебно ауторска права, жигови и лична права.

4.2 Купац ослобађа продавца од потраживања трећих лица која могу да поднесу против продавца у вези са повредом његових права кроз уговорно коришћење садржаја купца. Клијент такође преузима разумне трошкове неопходне правне одбране укључујући све судске и адвокатске трошкове у законском износу. Ово не важи ако купац није одговоран за кршење. У случају рекламације трећег лица, купац је дужан да одмах, истинито и у потпуности достави продавцу све информације које су неопходне за испитивање рекламације и одбрану.

4.3 Продавац задржава право да одбије обраду наруџбине ако садржај који је купац обезбедио за ову сврху крши законске или службене забране или противан уобичајеној пристојности. Ово се посебно односи на пружање антиуставног, расистичког, ксенофобичног, дискриминаторног, увредљивог садржаја који угрожава младе и/или велича насиље.