Јавне набавке

Јавне набавке, одлуке, обавештења и остало.

Јавне набавке 2023/24.

Екскурзије ученика од првог до шестог и настава у природи ученика првог разреда ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ у школској 2023/2024. години

Јавне набавке 2022/2023.

Одлука о закључењу оквирног споразума – Екскурзије ученика од првог до седмог разреда и настава у природи

Екскурзије ученика од првог до седмог разреда и настава у природи

Одлука о додели уговора за набавку спортске опреме и реквизита

Јавни позив – Електрична енергија

Одлука о додели уговора – Опрема за кухињу

ЈАВНИ ПОЗИВ – НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА

ЈАВНИ ПОЗИВ

Одлука о додели – Екскурзија ученика осмог разреда и наставе у природи

Јавни позив – Екскурзија ученика осмог разреда и наставе у природи

 

Јавне набавке 2021/2022.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА  2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА  2021. – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА  ЗА  2020/21.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СНЕБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ПЕРИОДУ 01.11.2020.-31.10.2021.

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 01/20 за јавну набавку мале вредности- Екскурзија ученика

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку мале вредности -Екскурзија ученика

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 02.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЗА УЖИНУ ЗА УЧЕНИКЕ  02.10.2019.

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Одговор на постављено питање заинтересованих лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавне набавке мале вредности – настава у природи и екскурзије за шк. 2019/20.

 

Обавештење о закљученом уговору за услугу организовања наставе у природи и екскурзије

Одлука о додели уговора за услугу организовања наставе у природи и екскурзије

 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – настава у природи и екскурзије за шк. 2019/20.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

 

Годишњи план јавних набавки за 2018. годину

 

Јавна набавка мале вредности –  набавка добара – електричне енергије,  октобар 2018. год.

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора 2018.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

 

Јавна набавка мале вредности –  набавка добара – електричне енергије,  октобар 2017. год.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за по0дношење понуда

Конкурсна документација

 

Измена III Годишњег плана јавних набавки за 2016.

 

Јавна набавка мале вредности –  набавка добара – електричне енергије,  октобар 2016. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о закљученом уговору радови фискултурна сала

 

Одлука о додели уговора 19.9.2016.

 

Измена плана набавки за 2016.

 

Обавештење о обустави поступка -набавка радова на текућем одржавању објекта – фискултурна сала

Одлука о обустави поступка– набавка радова на текућем одржавању објекта – фискултурна сала 15.8.2016. год.

 

Јавна набавка мале вредности – набавка радова на текућем одржавању објекта – фискултурна сала, 4.8.2016.год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

План набавки за 2016.

 

Одлука Школског одбора о јавним набавкама за 2015.

План набавки за 2015.

Јавна набавка мале вредности –  набавка добара – електричне енергије,  јул.2015. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије 2015.

 

Јавна набавка мале вредности –  набавка добара – електричне енергије 16.04.2014. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије 2014.

Набавка уџбеника за шк. 2013-14. год.

Закључен уговор о набавци уџбеника за шк. 2013/14.

 

Позив

Конкурсна документација