Директор

Од децембра 2021. год. директор школе је Игор Војновић, професор физичког васпитања.

Контакт

060 7187 198

mitraljeta.direktor@gmail.com

Помоћник директора

Јасминка Пајић, лице за заштиту података личности (одлуком Деловодни бр. 702 од 21.8.2019.)

Контакт

060 7187 197

mitraljeta.pomoćnikdirektora@gmail.com

Секретар школе

Лучић-Вујчетић Татјана, секретар

Контакт

060 7187 196

mitraljeta.sekretar@gmail.com

Администрација

Наташа Каназир, руководилац рачуноводства

Александра Бура, административно-финансијски радник

Стручни сарадници

Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Ингрид Граорац, библиотекар

Наставници

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Бранислава Савић Облешчук, проф. српског језика
Татјана Стојановић, проф. српског језика
Мирка Дабовић, проф. српског језика
Недељка Јокић, проф. српског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наташа Ласан, проф. енглеског језика
Ивана Пушица, проф. енглеског језика
Валерија Вујовић, проф. енглеског језика
Аница Милетић, проф. енглеског језика

Мирјана Новаковић, проф. француског језика
Марина Драгић, проф. француског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 1
Снежана Велемир, проф. математике
Гордана Главаш, проф. математике
Александра Даниловић, проф. математике
Милена Анђелковић, проф. математике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 2
Младенка Јелић Топалић, проф. биологије
Јована Ивановић, проф. биологије

Ана Стојановић, проф. хемије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 3
Теодора Савић, проф. информатике и рачунарства / технике и технологије
Тијана Лалицки, проф. технике и технологије
Марко Петровић, проф. технике и технологије
Александра Дамјанац, проф. технике и технологије
Бојан Благојевић, проф. информатике и рачунарства

Мирјана Курајица, проф. физике
Дубравка Шојат, проф. физике / технике и технологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Љиљана Комазец, проф. историје
Александар Божанић, проф. историје
Олгица Станојевић, проф. географије
Марија Гавриловић, проф. географије
Јасминка Пајић, проф. географије
Драгана Кончаревић, вероучитељ
Петар Петровић, вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКА – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Влатка Костић, проф. музичког васпитања

Оља Ивановић, проф. ликовне културе

Наталија Дабић, проф. ликовне културе
Жарко Бунош, проф. музичког васпитања

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Данијела Толимир, проф. физичког васпитања
Милош Гајић, проф. физичког васпитања
Зоран Тишма, проф. физичког васпитања

Учитељи

1. РАЗРЕД
Дуња Трајковић, проф. разредне наставе
Моравка Миловановић Ивановић, проф. разредне наставе
Катарина Павловић, проф. разредне наставе
Жана Перић, проф. разредне наставе

2. РАЗРЕД
Весна Вуковић, проф. разредне наставе
Марина Мркојевић, проф. разредне наставе
Зорица Бура, проф. разредне наставе
Зорана Плавшић, проф. разредне наставе
Татјана Јефтић, проф. разредне наставе

3. РАЗРЕД
Весна Бољановић, проф. разредне наставе
Бојана Јањанин, проф. разредне наставе
Горанка Дерета, проф. разредне наставе
Биљана Поповић, проф. разредне наставе

4. РАЗРЕД
Драгана Ђурић, проф. разредне наставе
Санела Чепрња, проф. разредне наставе
Милена Живковић, проф. разредне наставе
Татјана Бабић, проф. разредне наставе
Јелена Шарац, проф. разредне наставе

Помоћно техничко особље

Милан Квочка, домар школе
Анка Поткоњак, спремачица
Слађана Васић, спремачица
Татјана Гаши, спремачица

Душанка Квочка, спремачица
Татјана Јерковић, спремачица
Гордана Стаменковић, спремачица

Школски одбор

Представници локалне заједнице:
Светлана Грабовац
Ивана Сарић
Лазар Комазец

Представници Савета родитеља:
Бојана Митровић
Небојша Ћујић
Милан Мацура

Представници колектива школе:
Милош Гајић
Снежана Алимпић
Александра Дамјанац

Савет родитеља

Савет родитеља ОШ ''Светислав Голубовић Митраљета'' чине родитељи ученика који су као представници својих одељења изабрани на првом родитељском састанку у школској години.