Шеф рачуноводства

Наташа Каназир, руководилац рачуноводства

Административни радник

Александра Бура, административно-финансијски радник