Наставници

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Бранислава Савић Облешчук, проф. српског језика
Татјана Стојановић, проф. српског језика
Мирка Дабовић, проф. српског језика
Недељка Јокић, проф. српског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 1
Снежана Велемир, проф. математике
Гордана Главаш, проф. математике
Александра Даниловић, проф. математике
Милена Анђелковић, проф. математике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 2
Младенка Јелић Топалић, проф. биологије
Јована Ивановић, проф. биологије

Ана Стојановић, проф. хемије

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 3
Теодора Савић, проф. информатике и рачунарства / технике и технологије
Тијана Лалицки, проф. технике и технологије
Марко Петровић, проф. технике и технологије
Александра Дамјанац, проф. технике и технологије
Бојан Благојевић, проф. информатике и рачунарства

Мирјана Курајица, проф. физике
Дубравка Шојат, проф. физике / технике и технологије

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наташа Ласан, проф. енглеског језика
Ивана Пушица, проф. енглеског језика
Валерија Вујовић, проф. енглеског језика
Аница Милетић, проф. енглеског језика

Мирјана Новаковић, проф. француског језика
Марина Драгић, проф. француског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Љиљана Комазец, проф. историје
Александар Божанић, проф. историје
Олгица Станојевић, проф. географије
Марија Гавриловић, проф. географије
Јасминка Пајић, проф. географије
Драгана Кончаревић, вероучитељ
Петар Петровић, вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКА – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Влатка Костић, проф. музичког васпитања

Оља Ивановић, проф. ликовне културе

Наталија Дабић, проф. ликовне културе
Жарко Бунош, проф. музичког васпитања

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Данијела Толимир, проф. физичког васпитања
Милош Гајић, проф. физичког васпитања
Зоран Тишма, проф. физичког васпитања