Домар школе

Милан Квочка, домар школе

Спремачице

Анка Поткоњак, спремачица

Слађана Васић, спремачица

Татјана Гаши, спремачица

Душанка Квочка, спремачица

Татјана Јерковић, спремачица

Гордана Стаменковић, спремачица