Домар школе

Милан Квочка, домар школе

Сервирка у школској кухињи

Душанка Квочка, сервирка у школској кухињи

Спремачица

Анка Поткоњак, спремачица

Слађана Васић, спремачица

Татјана Гаши, спремачица

Татјана Јерковић, спремачица

Гордана Стаменковић, спремачица