Савет родитеља

Савет родитеља ОШ „Светислав Голубовић Митраљета „ чине родитељи ученика који су као представници својих одељења изабрани на првом родитељском састанку у школској години.

Савет родитеља наше школе у школској 2023/24. години
———————————————————
Пословник о раду Савета родитеља