Тим за праћење реализације и придржавања мера заштите од Ковид-а 19

Младенка Јелић Топалић, професор биологије-координатор

Марина Мркојевић, професор разредне наставе

Снежана Алимпић, професор хемије

Данијела Толимир, професор физичког васпитања

Јована Ивановић, професор биологије

Татјана Јефтић, професор разредне наставе

Душанка Квочка, сервирка

Тим за школски развојни план

Ана Ћирјани, педагог – координатор Тима
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Гордана Главаш, професор математике
Божица Вукадиновић Самарџија, професор разредне наставе
Јелена Шарац, професор разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар
Нада Илић, председник Школског одбора
Александар Јовановић, председник Савета родитеља

Тим за самовредновање рада школе

Јелена Станић, психолог – координатор Тима
Ана Ћирјанић, педагог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Александра Даниловић, професор математике
Татјана Јефтић, професор разредне наставе
Представник локалне заједнице

ЕТОС

Бранислава Савић Облешчук, професор српског језика и књижевности -координатор
Милош Гајић, професор физичког васпитања
Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности
Мирјана Курајица, професор физике
Зорана Плавшић, професор разредне наставе
Моравка Ивановић, професор разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар

Постигнућа ученика

Катарина Павловић, професор разредне наставе – координатор
Комазец Љиљана, професор историје
Наташа Ласан, професор енглеског језика
Зорица Бура, професор разредне наставе
Милена Живковић, професор разредне наставе
Михајло Цветковић, професор ликовне културе
Снежана Алимпић, професор хемије

Подршка ученицима

Марина Мркојевић, професор разредне наставе – координатор
Ивана Пушица, професор енглеског језика
Драгана Томашевић, наставник разредне наставе
Александра Дамјанац, професор технике и технологије
Марко Петровић, професор технике и технологије
Петар Петровић, професор верске наставе
Марина Драгић, професор француског језика

Планирање, програмирање и извештавање

Ана Ћирјанић, педагог
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Ингрид Граорац, библиотекар
Бојан Благојевић, професор информатике-координатор
Жана Перић, професор разредне наставе
Бојана Јањанин, професор разредне наставе
Александра Даниловић, професор математике
Драгана Ђурић, професор разредне наставе

Организација школе, управњање људским и материјалним ресурсима

Данијела Толимир, професор физичког васпитања-координатор
Јелена Шарац, професор разредне наставе
Весна Тишма, професор историје
Гордана Главаш, професор математике
Горанка Детера, професор разредне наставе
Аница Милетић, професор енглеског језика
Снежана Велемир, професор математике

Настава и учење

Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности-координатор
Олгица Станојевић, професор географије
Зоран Тишма, професор физичког васпитања
Влатка Костић, професор музичке културе
Младенка Јелић Топалић, професор биологије
Александра Дамјанац, професор технике и технологије
Драгана Кончаревић, професор верске наставе

Тим за израду плана и спровођења интегритета

Татјана Лучић Вујчетић, правник-координатор
Теодора Савић, професор информатике
Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности
Наташа Каназир, шеф рачуноводства

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Мирјана Новаковић, професор француског језика – координатор Тима
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Младенка Јелић Топалић, професор биологије
Данијела Толимир, професор физичког васпитања
Шпиро Иванишевић, локална заједница
Марина Мркојевић, професор разредне наставе
Дуња Трајковић, професор разредне наставе
Александар Јовановић, председник Савета родитеља
Бојана Митровић, представник Савета родитеља
Сара Ашћерић, Ученички парламент
Маја Ђермудски, школски полицајац

Тим за инклузију/пружање додатне подршке ученицима

Јелена Станић, психолог-координатор
Ана Ћирјанић, педагог
Милена Драча, професор ликовне културе
Милена Анђелковић, професор математике
Одељенски старешина ученика коме је намењена додатна подршка
Родитељ ученика коме је намењена додатна подршка
Стручни мобилни тим школа за едукацију деце са развојним и другим потешкоћама/представник
Релевантне институције/представник

Тим за Еразмус+ и еТwinning пројекте

Ивана Пушица, професор енглеског језика-координатор
Марина Драгић, професор француског језика
Александра Даниловић, професор математике
Ингрид Граорац, библиотекар
Божица Вукадиновић Самарџија, професор разредне наставе
Жана Перић, професор разредне наставе
Јасминка Пајић, помоћник директора

Тим за Еразмус+ и еТwinning пројекте

Ивана Пушица, професор енглеског језика-координатор
Марина Драгић, професор француског језика
Александра Даниловић, професор математике
Ингрид Граорац, библиотекар
Божица Вукадиновић Самарџија, професор разредне наставе
Жана Перић, професор разредне наставе
Јасминка Пајић, помоћник директора

Тим за професионалну оријентацију ученика

Ана Ћирјанић, педагог-координатор
Јелена Станић, психолог
Марија Гавриловић, професор географије
Александра Даниловић, професор математике
Снежана Велемир, наставник математике
Мирјана Новаковић, професор француског језика
Весна Вуковић, професор разредне наставе

Тим за уређење сајта и маркетинг школе

Теодора Савић, професор информатике-координатор
Александра Даниловић, професор математике
Милена Анђелковић, професор математике
Ивана Пушица, професор енглеског језика
Биљана Поповић, наставник разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар
Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности-координатор
Игор Војновић, директор школе
Ана Ћирјанић, педагог
Јелена Станић, психолог
Моравка Ивановић, професор разредне наставе
Марко Петровић, професор технике и технологије
Наташа Ласан, професор енглеског језика
Петар Петровић, професор верске наставе
Младенка Јелић Топалић, професор биологије
Снежана Велемир, наставник математике
Влатка Костић, професор музичке културе
Зоран Тишма, професор физичког васпитања
Нада Илић, председник Школског одбора
Сара Ашћерић, Ученички парламент

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Јасминка Пајић, помоћник директора-координатор
Марко Петровић, професор технике и технологије
Теодора Савић, професор информатике и рачунарства
Драгана Ђурић, професор разредне наставе
Горанка Дерета, професор разредне наставе
Дубравка Шојат, професор физике

Школска уписна комисија

Игор Војиновић, директор / председник Школске уписне комисије

Јасминка Пајић, помоћник директора / координатор уписа

Татјана Лучић Вујчетић, секретар школе

Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог

Ингрид Граовац, библиотекар

Теодора Савић, професор информатике

Одељенске старешине ученика осмих разреда

Тим за додатну подршку у спровођењу завршног испита

Јасминка Пајић, координатор

Разредне старешине осмих разреда
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Александра Даниловић, професор математике

Недјељка Јокић, професор српског језика

Ингрид Граовац, библиотекар

Теодора Савић, професор информатике

Тим за самовредновања коришћењем селфи инструмента

Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Александра Даниловић, професор математике