Директор

Од децембра 2021. год. директор школе је Игор Војновић, професор физичког васпитања.

Помоћник директора

Јасминка Пајић, лице за заштиту података личности (одлуком Деловодни бр. 702 од 21.8.2019.)

Секретар школе

Татјана Лучић Вујчетић