Ученичке организације

УЧЕНИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈA
НАМЕЊЕНА УЧЕНИЦИМА
НАСТАВНИК
Ученички парламент
7 - 8. разреда
Снежана Алимпић, Ана Ћирјанић
Вршњачки тим
5. до 8. разреда
Милош Гајић, Мирјана Кураица
Подмладак и омладина Црвеног крста
3. и 4. разреда
Марина Мркојевић, Младенка Јелић Топалић
Дечији Савез
1- 4. разреда
Жана Перић, Зорана Плавшић