Дечји савез

Циљ рада Дечјег савеза је да допринесе складном развоју личности, срећном детињству и припремама за самосталан и креативан живот и рад у школи и друштву, а у духу демократије, солидарности и толеранције.

 

Задаци рада савеза су:
– омогућити да се на занимљив и забаван начин проведе део слободног времена у школи
– допринесе развоју дечје личности проценом различитих могућностии потреба деце у здравственој, социјалној, културној, научно-техничкој, спортско-рекреативној и друштвено забавној области живота
– стварање равноправне, васпитне ситуације у којој се остварује активност детета кроз коју стиче конструктивно искуство и богати свој емотивни живот.