Упис првака 2020/21.

Обавештавају се родитељи / други законски заступници деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/21. годину да ће им од од 01.04.2020. бити омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко портала еУправа.

 Уколико родитељ и не искаже заинтересованост, за упис на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

НОВА ПРОЦЕДУРА УПИСА У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОД ШКОЛСКЕ  2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

Упис у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину, почиње у среду,   1. априла 2020. године и вршиће се сваког радног дана од 8 до 14 часова у Секретаријату школе.

Упис је обавезан за децу која су рођена 2013. године и 2014. године до 1. марта.

 

За упис у први разред  родитељи  су  дужни да понесу:

– Извод из матичне књиге рођених (на увид),

– Потврда од лекара да је дете способно за упис у школу,

– Потврда о пребивалишту (на увид),

– Уверење о предшколском образовању (накнадно по добијању уверења).

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Директор

 

За родитеље будућих првака

Психолог школе