Рекреативна настава од Маљена до Јавора

Од Маљена до Јавора, ту је наша рекреативна. Настава у природи је замишљена као настава која се одвија ван учионице, која утиче на дружење и повезаност деце. Успомене које граде сваки дан, везују их заувек. У Кушићима, на планини Јавор тренутно бораве наши 4/3, учитељица Милена Живковић и 3/3, учитељица Горанка Дерета.