Представници локалне заједнице:

Нада Илић, председник школског одбора
Шпиро Иванишевић
Стојан Љубинковић

Представници Савета родитеља:

Драган Стојиљковић
Сања Живковић
Соња Керечки

Представници колектива школе:

Ивана Пушица, проф. енглеског језика
Мирјана Курајица, проф. физике
Весна Вуковић, проф. разредне наставе