Представници локалне заједнице:

Светлана Грабовац
Ивана Сарић
Лазар Комазец

Представници Савета родитеља:

Бојана Митровић
Небојша Ћујић
Милан Мацура

Представници колектива школе:

Милош Гајић
Марина Мркојевић
Александра Дамјанац