Категорије уџбеника

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу Одлуке Владе Републике Србије, обезбедиће бесплатне уџбенике и друга наставна средства за школску 2022/23. годину.

Ученици који имају право на бесплатне уџбенике добиће:

  • у првом циклусу основног образовања и васпитања (од 1. до 4. разреда) уџбенике за следеће предмете: српски/матерњи језик, математика, свет око нас, природа и друштво, страни језик

Школи се као доказ доставља следећа документација:

  • За ученике социјално/матерјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи – решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) – потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (потврда образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете)
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете а старија браћа/сестре су ученици наше школе, не треба да доносе потврду јер школа поседује податке о наведеним ученицима већ треба само да нагласе учитељу/одељењском старешини у ком су одељењу
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

  • у другом циклусу основног образовања и васпитања (од 5. до 8. разреда) уџбенике за следеће предмете: српски/матерњи језик, математика, географија, историја, биологија хемија, физика, први страни језик

 

Категорије ученика  који ће бити обухваћени Пројектом набавка уџбеника и других наставних средстава (бесплатни уџбеници):

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који

образовно – васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али који имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

  • Ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије