Помоћник директора

Јасминка Пајић, лице за заштиту података личности (одлуком Деловодни бр. 701 од 21.8.2019.)

Контакт

060 7187 197

mitraljeta.pomoćnikdirektora@gmail.com