Пријава за мобилност у Данској (децембар 2023.)

Пријавни формулар за ученике за мобилност у Данској (децембар 2023.)

 

Поштовани ученице и ученици, попуњавањем Пријавног формулара можете се пријавити за ЕРАЗМУС+ краткорочну групну мобилност ученика која ће бити реализована у сарадњи са школом Skovvangskolen у граду Aarhus у Данској у децембру месецу 2023. у оквиру еТwinning/ERАЗМУС пројекта Let’s live the Olympic dream together.

 

Путни трошкови, трошкови смештаја и исхране биће финансирани из буџета ЕРАЗМУС+ К121 пројекта.

 

За мобилност ученика у Архус (Данска), 14-20. децембар 2023. године биће одабрано 8 ученика (4 ученице + 4 ученика) наше школе 5-8. разреда на основу следећих критеријума:

1) учешће у досадашњим пројектним активностима (1-5 поена)

2) општи успех ученика у претходном разреду (2-5 поена)

3) дисциплина (правовремено извршавање пројектних активности), понашање у школи (1-3 поена)

4) припадност групама за додатну подршку (лош економски статус, породица са више деце, самохрани родитељ, припадник

ромске националности, здравствени проблеми и сл.) (0-3 поена)

5) учешће у школском животу (ваннаставне активности, секције, Ученички парламент) (0-3 поена)

6) самопроцена социјалних вештина (0-5 поена)

7) присутност-редовност на састанцима eTwinning клуба (0-5 поена)

  • Ученик мора имати важећи пасош у тренутку пријаве још најмање 6 месеци од дана повратка са мобилности (најмање до 21. јуна 2024.).
  • Након истека рока за подношење пријава, биће састављена ранг листа пријављених кандидата као и њихови бодови на основу Критеријума за избор.
  • Најбоље рангирани кандидати ће добити обавештње о избору за учешће на мобилности на имејл-адресу наведену у пријави од eTwinning/ЕРАЗМУС+ школскогтима
  • Ранг листа свих кандидата ће бити истакнута на школском сајту најкасније до уторка, 31.10.2023.
  • Рок за подношење пријаве је недеља, 29. октобар 2023. до 23.59

Пријавни формулар за наставнике за мобилност у Данској (дец. 2023.)

 

Попуњавањем овог формулара пријављујете се за учешће на мобилности наставника у оквиру ЕРСЗМУС+ пројекта Let’s live the Olympic dream together! која је планирана у периоду 14-20. децембра 2023. године

За учешће на мобилности у Данској ће бити одабрана 2 наставника/стручна сарадника из школе.
Путни трошкови, трошкови смештаја и исхране се финансирају из буџета ЕРАЗМУС+ К121 пројекта.

Од учесника мобилности се очекује да:
– своја искуства током догађаја дели путем друштвених мрежа, школског сајта, блога са другим наставницима наше школе
– по повратку, а до краја II полугодишта, презентује  колегама у школи на неки од следећих начина: огледног/угледног

часа, предавања, презентације стручном/Наставничком већу оно што је  видео/ла током мобилности
– напише извештај о свом учешћу на мобилности.

 

Рок за попуњавање Пријавног формулара је понедељак, 30. 10. 2023. у  23.59 часова.